Ukazuje, jak je daný výrobek náročný na spotřebu elektřiny. U vysavače je v podstatě nedůležitá (náklady nepřesáhnou ročně řád nižších stokorun), klíčovou roli hraje pak u ledničky nebo pračky.